ШОФЬОРСКА КНИЖКА НА ДОСТОЙНА ЦЕНА,  ШОФЬОРСКИ ИЗПИТ,  РАБОТНА (КОНТРОЛНА) КАРТА НА ИЗПИТВАЩИЯ. Правила при изпит. Какво да избягваме, къде грешим и как да успеем  при явяване на изпити? Основни и второстепенни грешки, които се допускат при практически изпит. „Карам перфектно, а ме скъсаха на изпита по кормуване”. „Потеглям и спирам чудесно с автомобила, но на изпита не мога”. Спокойни лесни и обективни изпити за правоспособност. Вътрешни изпити по теория – всеки понеделник и сряда. Вътрешни изпити по практика – всеки вторник и четвъртък. Търсете добрата подготовка за 100% успех! Качеството на подготовката по практика (кормуване), не винаги съвпада (е съизмеримо) с конкретен индивидуален критерий!                      ГОЛАТА ИСТИНА НАЙ–ТРУДНО СЕ ЗАБЕЛЯЗВА.

Цена за два вътрешни изпита – 35 лв. Цена на един изпит за придобиване на правоспособност (шофьорска книжка) – 60 лв. Времетраенето за теоретичен изпит (тест на електронен носител), е 40 минути. Времетраенето за практически изпит (по управление на автомобил) – препоръката е 35 минути.

ВИДОВЕ

ВИДОВЕ ИЗПИТИ

По време на обучението, Вие ще бъдете поставяни в ситуации да вземате самостоятелни решения или да давате отговор на различни въпроси по теми. Това ще се случва в края на всяко занимание.

Прочети още

ИЗИСКВАНИЯ

ИЗИСКВАНИЯ И НОРМИ ПРИ ИЗПИТИТЕ

Всички изпити се основават на съдържание, форма  и време. Критериите за тях са заложени  в изискванията на МОН. Ще си позволя да открехна малко завесата относно изпитите. Изискванията тук, са извадки от „Стандарт за обучение….”. Те са част от Учебната документация за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В”. Именно част, а не всичко.

Прочети още

ГРЕШКИ

Грешките натрупвани от неправилни решения и действия, се отбелязват от Председателя на изпитната комисия. Начинът и редът за това е посочен в нормативните правила за изпит. Общият брой на грешките, регистрирани и упоменати по време на изпити (събирани и описвани в продължение на години), надхвърля четвърт от хиляда. Нямам намерение тук да посочвам всички.  Ще посоча само грешките от таблицата при един от редовете на Контролната карта, отразявани  при практическите изпити. Редът от таблицата е формулиран като:  ”Грешки при използване на командните органи”. Редовете от Контролната карта общо са седемнадесет. Грешките по долу би следвало да не допускате, да се опитвате да избягвате, както и да се стремите да отстранявате още по време на самото обучение. На изпита човек, колкото и да може, често греши….  Когато „мине” момента, най-много знаем. Та и за грешките –  когато не им се обръща достатъчно внимание навреме, възникват „неизлечими” проблеми. И тогава си задаваме въпроса: – „А бе, тия що щат? Я глей шо убаво си търколя” (т.е. – Вижте колко добре мога и карам, но те ме късат. Защо? Какво толкова не е добре?). Групите от грешки са четири:  грешки относно подготовката на автомобила и техниката на управление; грешки относно последиците от неправилно упражнена техника на управление; грешки отнасящи се до безопасността при осигуряването и изпълнението на конкретни намерения;  грешки при прояви, действия и реакции, спрямо реална ситуация;

И така…  който има зор, ще му се и глава. УЧЕТЕ СЕ!….  В “Прочети още” са описани грешките в съкратен вариант, само от един от редовете в картата. Нали трябва да остане и за мен нещо да си каканижа и да си мърморя, докато сме заедно:

Прочети още

 

Ето и един казус от практиката, който да ползвате за развлечение:

Прочети още

 

Ето една работна карта, в която се отразяват допуснатите грешки.  (ТУК)