Професионално теоретично и практическо обучение. Отлична подготовка за изпити. Добре организирани курсове за водачи на моторни превозни средства. Допълнителни уроци по кормуване при ниска и обективна цена. Добри психомоторни умения. Възстановяване на точки от контролния талон. Права по административно-наказателни процедури при извършени нарушения.

Прочети още

ЗНАНИЯ

”Ученикът се лута дълго, преди да види и поеме пътя” (……)

Как ние ще организираме Вашето обучение по ТЕОРИЯ? Обучението по теория ще се проведе в учебен кабинет. Адресът на кабинета е: София, Люлин-1, бл. № 028, Учебен център – „Тара-М”. Изучават се два модула (учебни дисциплини). Минималното учебно съдържание е разпределено в двадесет и две теми. Учебните часове са общо 40. Посещенията са в четири дни през седмицата  от 18.00 часа  до 19.30 часа (това е блок от два учебни часа без междучасие). 

Прочети още

УМЕНИЯ

Учителите отварят вратата, но ти трябва да влезеш сам” (……)

Как ще организираме Вашето обучение по ПРАКТИКА? Преди началото на обучението, задължително условие е да посетите и затвърдите част от темите по теория в учебния кабинет. Едва тогава може да поставим началото на подготовката и „приятелството” Ви с учебния автомобил. Обучението по практика може да се провежда според Вашето свободно време, но в обем не повече от два учебни часа за денонощие. По време на обучението се усвояват 31 учебни часа. Тренират се 27 групи умения, формирани са три основни цели и 27 подцели (резултати).

Прочети още

УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

1

Подготовка на автомобила за безопасно управление         

2

Работа с органите за управление и маневриране с автомобила

3

Безопасно управление на автомобила при различни пътни условия

Групи умения за:

Цел №:

Упражнение

1.

Запознаване с автомобилa.
– запознаване с разположението на командните лостове, педали и уреди;
– контролно-измервателни уреди и индикатори;
– контрол на състоянието на маслото, спирачната и охладителната течности.

1

У1

2.

Заемане мястото на водача.
– правила за отваряне вратите на автомобила, влизане, сядане и затваряне на вратата;
– регулиране на седалката, облегалката, кормилното колело.
– регулиране на огледалата за гледане назад;
– проверка на прозрачността на стъклата и почистването им;
– поставяне /регулиране/ на обезопасителните колани.

1

У1

3.

Подготовка за потегляне.
– предприемане на необходимите предпазни мерки при превоз на пътници (при качване; при отваряне и затваряне на вратите; при слизане);
– проверка дали заобикалящата обстановка позволява потегляне с автомобила (мъртви зони; използване на огледалата за гледане назад; направляване и подвижност на погледа).

1

У1

4.

Потегляне и спиране.
– пускане и спиране на двигателя на автомобила;
– повторно пускане след внезапно изгасване на двигателя;
– потегляне – на равен път;
– спиране при бавно движение на определено място.

1

У1

5.

Разположение на ръцете и въртене на кормилното колело.
– разположение на ръцете върху кормилното колело за поддържане на права посока;
– въртене на кормилното колело без преместване на ръцете (без прихващане);
– въртене на кормилното колело с преместване на ръцете (без кръстосване);
– въртене на кормилното колело с кръстосване на ръцете – опасности.

1

У2

6.

Превключване на предавките.
– действия с лоста за управление на предавките;
– превключване от по-ниска на по-висока предавка;
– превключване от по-висока на по-ниска предавка;
– избор на подходяща предавка.

2

У2

7.

Управление на автомобила – напред и назад, по права и крива линия, при изкачване и при спускане. Приспособяване на скоростта към треакторията на движение.
– контролиране на посоката на движение на автомобила чрез въртене на кормилното колело с различна бързина в зависимост от скоростта на движение;
– следване на определена маркирана треактория като същевременно се манипулира с органите за управление и контрол;
– дозиране на ускорението;
– използване на двигателя като спирачка;
– дозиране на спирането;
– движение назад.

2

У3

8.

Превключване на предавките.
– действия с лоста за управление на предавките;
– превключване от по-ниска на по-висока предавка;
– превключване от по-висока на по-ниска предавка;
– избор на подходяща предавка.

2

У3

9.

Използване на командните лостове, педали и уреди.
– достигане на всички лостове без да се гледа към тях;
– действие с командните лостове, педали и уредите по време на управление на автомобила;
– координиране на действията с командните лостове и педали.

2

У3

10.

Разминаване, изпреварване и заобикаляне.
– прилагане на правилата отнасящи се за разминаването, изпреварването и заобикалянето;
– избор на момента и мястото за изпреварване и за прибиране в края на (след приключване на) изпреварването;
– използване на възможностите за ускорение на автомобила;
– оценка възможностите на автомобила, който изпреварва (и който ще бъде изпреварен);
– улесняване на изпреварването;
– отказване от изпреварване.

3

У4

11.

Управление извън населено място.
– избиране на съответно място (лента) за движение;
– избиране на безопасна скорост;
– наблюдаване и спазване на пътните знаци и маркировка;
– действия при завои, разминаване, изпреварване, изкачване и спускане по наклон;
– преминаване през подлез, надлез и мост;
– преминаване през жп прелез;
– навлизане в населено място;
– движение по път без настилка.

3

У4

12.

Съобразяване на скоростта. Избор и промяна на скоростта в зависимост от:
– индивидуалните възможности на водача;
– сигнализацията и правилата за движение;
– наличието на други участници в движението;
– мястото на движение в населено място, извън населено място;
– релефа на пътя;
– видимостта;
– метеорологичните условия;
– техническите възможности на автомобила.
– отказване от изпреварване.

2

У5

13.

Поддържане на безопасна дистанция.
– познаване важността на дистанцията;
– дистанция напред;
– странична дистанция;
– определяне на минималната безопасна дистанция при различни пътни условия;
– спазване на безопасна дистанция при движение във и извън населено място.
– движение по път без настилка.

2

У5

14.

Оценяване на скоростта и дистанцията.
– определяне типове превозни средства и познаване на техните скоростни и спирачни възможности;
– определяне на собствената скорост в различни ситуации;
– определяне на скоростта на другите превозни средства, движещи се отпред или отзад, в зависимост от скоростта на управлявания автомобил;
– определяне на дистанцията на базата на различни показатели (маркировка, сигнализация и др.);
– причини за грешка при определяне на дистанцията и скоростта на другите участници в движението.омобила.
– отказване от изпреварване.

2

У5

15.

Оценяване на разстоянието за спиране.
– оценяване изминато разстояние за 1 секунда в зависимост от скоростта (в км/ч);
– време за реакция и фактори, които въздействат върху него;
– оценяване на спирачния път и факторите, от които зависи той;
– определяне на спирачния път при различни при различни пътни условия;
– спиране на бързодвижещ се автомобил на определено място.

2

У5

16.

Наблюдение на автомобила, пътя и другите участници в движението за получаване на полезна информация.
– откриване на необходимата информация позволяваща да се предприемат изпреварващи действия (отпред; от страни; отзад чрез огледалото за гледане назад);
– откриване на необходимата информация, отнасяща се до пътя и околната среда, състояние на автомобила (чрез индикациите на арматурното табло, шумове и др.), другите участници в движението.

2

У6

17.

Съобразяване с пътната сигнализация (светлинни сигнали, пътни знаци, пътна маркировка и други средства за сигнализиране).
– при избор на лента за движение;
– при избор на скорост за движение;
– при избор на посока за движение;
– при извършване на маневри;
– при осигуряване на предимство.

2

У6

18.

Отчитане влиянието на габаритите на автомобила.
– съобразяване с широчината на автомобила (при разминаване и изпреварване; при движение в тесни или натоварени улици; при маневриране с ползването на чужда помощ);
– съобразяване с дължината и височината на автомобила (при движение назад и при ползване на чужда помощ; при движение в паркинг и гараж).

2

У7

19.

Престой и паркиране.
– прилагане на правилата за спиране, престой и паркиране в населено и извън населено място;
– различни видове подреждане при паркиране;
– използване на аварийните светлини и предупредителния триъгълник.

3

У7

20.

Преминаване през различни видове кръстовища.
– възприемане на кръстовището;
– определяне вида на кръстовището и начина на регулиране;
– оценка на видимостта;
– подбиране (съобразяване) на скоростта на движение;
– подаване на предупредителен сигнал, в случай на необходимост;
– готовност за възприемане на други участници в движението;
– заемане с автомобила на съответната лента за завиване наляво, надясно;
– прилагане на правилата за предимство;
– спиране за осигуряване на безопасността на движението

2

У8

21.

Управление в населено място с голяма интензивност на движението.
-избор на маршрут и неговото поддържане;
– пресичане на пешеходна пътека;
– преминаване покрай спирки на превозните средства за обществения превоз на пътници;
– преминаване през кръстовища;
– избор на лента за движение при преминаване през кръстовище. Обръщане посоката на движение;
– заобикаляне на препятствия по платното за движение;
– откриване на признаци, позволяващи да се предвидят действията на другите участници в движението.

3

У9

22.

По-характерни случаи при управлението на автомобила.
– включване в движението в случай на излизане от жилищната сграда (гараж) или паркинг, потегляне от банкет или тротоар;
– завиване на кръстовище – наляво, надясно и в обратна посока;
– навлизане в кръстовище с кръговото движение и излизане от него;
– пътен възел, използване на лентата за ускоряване.

3

У9

23.

Теглене на автомобил (ремарке).
– прикачване на автомобил (ремарке);
– движение по път с теглене на автомобил (ремарке) – завиване наляво, надясно и обръщане на посоката на движение;
– мерки за безопасност при теглене на автомобил (ремарке);
– откачване на тегления автомобил (ремарке).

3

У10

24.

Управление в колона от превозни средства.
– избор на място (лента) за движение;
– движение в избраната пътна лента;
– избиране и поддържане на безопасна дистанция;
– подготовка за промяна на посоката на движение;
– избор на момент за изпреварване на бавнодвижещо се превозно средство;
– предвиждане на внезапна промяна на скоростта.

3

У10

25.

Управление, когато сцеплението на гумите с пътя е намалено. Приспособяване на скоростта на движение и дистанцията с коефициента на сцепление.
– оценяване на важността на състоянието на гумите.
– да познава рисковете при управление на автомобила по заснежени и заледени участъци от платното за движение, по участъци от пътя покрити с пясък, кал, паднали от дърветата листа, в локви и “аквапланинг”.

3

У10

26.

Управление през нощта и в условията на намалена и ограничена видимост. Използване на светлините.
– подбиране и приспособяване на скоростта на движение и дистанцията с видимостта.
– използване на светлините и познаване на правилата отнасящи се до тях.
– установяване присъствието на пешеходци, велосипедисти и бавно движещи се ППС.
– опасност от заслепяване и как да се избегне.
– спиране, престой и паркиране през нощта.
– познаване на особеностите на движението при намалена видимост (използване на светлините, използване на стъклочистачките);
– движение в условията на мъгла (особености в населено място, особености в населено място и преминаване през кръстовище, особености при движение извън населено място; особености при преминаване през жп прелез);
– ограничаване на видимостта от конфигурация на пътя, сгради, дървета, храсти, превозни средства, строителни и други дейности.

3

У11

3

У11

ПРИЛОЖЕНИЯ

С какво ще се запознаете ЕДИНСТВЕНО И САМО ВИЕ в сайта, щом вече сте МОИ ученици? Какво интересно ще прочетете и научите не само в курса? Сайтът има кодирана рубрика „ИЗБРАНО”. Ще получите достъп за определено време. Материалите в тази рубрика са мои авторски и не бих ги споделил с всеки. Тези статии, материали, приложения и съвети ще Ви помогнат, за да навлезете по бързо в проблемите на воденето и управлението на автомобили. Ще Ви помогнат да избягвате риска и да се пазите от нежелани конфликти.  Ето примерни заглавия на част от материалите до които ЩЕ имате достъп:

Прочети още